Vi har byttet navn til SendSmart Solutions.

Betingelser og vilkår

  • Når du bruker SendSmart Solutions, godtar du gjeldende fraktselskaps betingelser og vilkår. Du finner fraktselskapenes betingelser og vilkår på deres nettsider.

 

  • Du får alltid et sporingsnummer. Følg med på sporingen, og gi beskjed ved forsinkelser eller avvik. Avsender bør dele sporingsnummeret med mottaker.

 

  • Adresser og kontaktinformasjon til mottaker må være så komplett og nøyaktig som mulig. Kan ikke pakken leveres vil denne returneres på kundens regning.

 

  • Oppgitte leveringstider er estimater, forsinkelser kan skje pga. tollbehandling, sikkerhetssjekker eller force majeure.

 

  • Hvis forsendelsen er større eller tyngre enn oppgitt, belastes kunde for differansen.

 

  • Mottaker må som regel betale toll og moms. Dersom en forsendelse blir stoppet i tollen og ikke er mulig å innføre, eller mottaker ikke er villig til å betale eventuell toll og moms, så må kunden betale for returforsendelsen hvis pakken ønskes i retur eller ikke kan destrueres.

 

  • Avsender og mottaker er selv ansvarlig for å sjekke forbud, tolltariffer, og importlisenser i mottakerland. Vi har ikke oversikt over alt av tollregler og -prosedyrer i utlandet, og kan kun gi generelle råd.

 

  • Uten forsikring vil du ikke få full erstatning ved tap eller skade. Erstatning baseres da på størrelse og vekt, som vanligvis er lavere enn varens reelle verdi.

 

  • God innpakking så varen tåler håndtering under transporten er viktig, også for å unngå problemer ved eventuelle erstatningskrav. Dersom det skulle oppstå en skade under transport må mottaker gi beskjed til sjåfør som leverer og passe på at ta vare på emballasje.

 

  • Reklamer snarest ved skade, tap, eller grov forsinkelse. Reklamer senest innen 21 dager, for etter dette bortfaller reklamasjonsretten.
Skroll til toppen