Vi har byttet navn til SendSmart Solutions.

Betingelser og vilkår

 • Når du sender via SendSmart Solutions så samtykker du med fraktselskapets betingelser og vilkår. Du finner betingelsene og vilkårene på de forskjellige fraktselskapenes hjemmesider.
 • Du får alltid et sporingsnummer. Følg med på sporingen, og gi oss beskjed umiddelbart dersom det oppstår forsinkelser eller andre avvik. Avsender burde også gi sporingsnummeret til mottaker.
 • Hvis det viser seg at forsendelsen er større (lengde, bredde, og høyde) eller veier mer enn oppgitt, så vil den betalende part belastes for differansen.
 • Det er alltid mottaker som må betale eventuell toll og moms. Dersom en forsendelse blir stoppet i tollen og ikke er mulig å innføre, eller mottaker ikke er villig til å betale eventuell toll og moms, så må man også betale for returforsendelsen hvis pakken ønskes i retur.
 • Vi har ikke oversikt over tollregler, tariffer, og tollprosedyrer. Det er kundens ansvar å undersøke evt. forbud, tolltariffer, importlisenser, etc.
 • Viktig å pakke godt så varen tåler en håndtering i transportkjeden. Dårlig utført pakking kan gi avkortning ved erstatning.
 • Forsikring: Hvis dere ikke bestiller forsikring og forsendelsen blir borte eller skadet, så vil dere ikke få varens reelle verdi i erstatning. Erstatning baseres da på størrelse og vekt, som gir som oftest lavere erstatningssum.
 • Dersom din forsendelse blir skadet under transport må mottaker gjøre en anmerkning til sjåføren som leverer. Da fraktselskapet ved skade vil inspisere pakken kan ikke noe kastes.
 • Viktig å reklamere snarest. Senest 21 dager til gjeldende fraktselskap. Etter 21 dager bortfaller reklamasjonsretten.
 • Adresser og kontaktinformasjon til mottaker må være så komplett og nøyaktig som mulig. Kan ikke pakken leveres vil denne returneres på kundens regning.
 • Oppgitte leveringstider er kun estimater. I de aller fleste tilfeller vil forsendelser bli levert innen estimert leveringstid, men forsinkelser kan oppstå som følge av tollbehandling, sikkerhetssjekker, feil adresseinformasjon, eller force majeure. En arbeidsdags forsinkelse regnes for å være innenfor estimert leveringstid.
 • Ved avbestilling og tilbakebetaling av fraktkostnader kan det påløpe et gebyr på kr 265,- Gebyret gjelder om kunden avbestiller etter oppdrag er påbegynt, uten feil fra vår eller fraktselskapets side.
Skroll til toppen